Izpostavljeno


Vincekovo brez mejaDobro sodelovanje med sosednjima občinama Razkrižje in Štrigova je prispevalo k temu, da so se v Štrigovi odločili, da svoj prvi pohod, ko med Hrvaško in Slovenijo ni več schengenske meje in je gibanje svobodno, z njihovim tradicionalnim VINCEKOVIM POHODOM,  del tega usmerijo v Občino Razkrižje, torej v Slovenijo, v obmejna kraja Šprinc in Kopriva.

Prva točka v Sloveniji, kjer so se pohodniki zaustavili, je na predlog Občine Štrigova poimenovana točka ŠTRIGOVSKO RAZKRIŠKEGA PRIJATELJSTVA.  Pri sprejemu pohodnikov in pogostitvi so sodelovali številni prostovoljci in prostovoljke Turistično narodopisnega društva Razkrižje in delavci režijskega obrata občine. Pohodniki so lahko v neposredni bližini, obiskali tudi Vinsko klet Vinske kraljice Slovenije 2015. Za dobro vzdušje so skrbeli tamburaši TS Bisernica DU Ljutomer in skupina Podrumari iz Hrvaške. Slednji so pohodnike spremljali na celotni poti. Vincekovo rez je v občinskem vinogradu, ki ga obdelujejo člani TND Razkrižje, opravil skrbnik vinograda Stanko Levačič ob prisotnosti obeh županov. Obred je vodil Josip Mikec.

Neverjetno število obiskovalcev, po nekaterih ocenah jih je bilo čez 1500, ne glede na izrazito hladno in vetrovno vreme to ni zaustavilo njihovega prihoda na to druženje. Prišli so domala iz vse Hrvaške in tudi mnogih slovenskih in drugih krajev.

Na sami mejni črti, so pohodnike pričakali: aktualna vinska kraljica Martina XX. tega našega ljutomerskega vinorodnega območja, Tina Pregrad ter župana občin Štrigova in Razkrižje ob glasbi harmonikarja Sreča Kotnika. Skupaj so pozdravili pohodnike ob prostem prehodu v Slovenijo. To je za obiskovalce bilo prijetno presenečenje. Po ukinitvi schengena na meji s Hrvaško je to bil gotovo najbolj množičen prestop meje na enem mestu.

Naslednja točka na slovenski strani je bila pri vinogradniški kmetiji Krampač v Koprivi. Ob tem zelo hladnem in vetrovnem vremenu, je prijalo zavetje v dolini, tako je postalo še posebej veselo in živahno.

Velika zahvala gre Josipu Mikecu iz Turistične skupnosti občine Štrigova in Stanislavu Reberniku, županu Občine Štrigova s sodelavci za celotno organizacijo in odlično sodelovanje v pripravi letošnjega Vincekovega bez granica (brez meja).


Veseli večer KD Cven na RazkrižjuGLEDALIŠČNIKI KULTURNEGA DRUŠTVA CVEN USPELI NAPOLNITI RAZKRIŠKI DOM KULTURE

V petek, 20. januarja  so se  gledališčniki KD Cven predstavili na humoristični način prikazanimi vsakdanjimi življenjskimi zgodbami, ki pa včasih niso daleč od resničnosti. Ker pa so se v uvodu, med odmori in na koncu predstave, predstavili tudi mladi glasbeni talenti (iz okoliških vasi Mote in Krapja), so celotni predstavitvi dali naslov VESELI VEČER.

V glasbenih točkah so se predstavili otroci družin KARBA – FEKONJA in BABIČ.

Na koncu so pred domom kulture cvenski kulturniki vse obiskovalce pogostili, domačini pa nastopajoče v razkriški knjižnici in čitalnici.

Večer je bil točno takšen, kot ga ljudje tu in tam potrebujemo, da za trenutek pozabimo na vsakdanje skrbi in nas spravi v dobro voljo.

Hvala cvenskim kulturnikom, posebej pa Petru Žibratu, ki si glede na leta za njegovo neumorno delo, zasluži vso priznanje.

 


Novoletni koncert Pihalnega orkestra LjutomerTako smo tudi na Razkrižju, v petek, 6. januarja 2023 obeležili 100. obletnico delovanja Pihalnega orkestra Ljutomer, obenem pa obeležili 35. obletnico delovanja razkriškega Turistično narodopisnega društva. Pihalni orkester Ljutomer igra pod strokovnim vodstvom dirigenta Boštjana Lašiča. Na koncertu pa je zapela tudi članica orkestra Sabina Lašič. Program je povezoval predsednik KD Pihalni orkester Ljutomer, Milan Lebar. Zbrane je nagovoril tudi župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič ter godbenikom zaželel še mnogo let uspešnega delovanja. Po koncertu so članice Turistično narodopisnega društva Razkrižje vse pogostile z razkriškimi mlinci in lastno pridelanim vinom.

 

 

 

 


Prikazovalnik hitrosti VI VOZITE – skupaj za večjo varnostObčina Razkrižje je bila ponovno uspešna na pozivu Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) lokalnim skupnostim, tokrat za šestmesečni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti- VI VOZITE,  do 30. 6. 2023 in edina iz pomurskega območja.

Javna agencija RS za varnost prometa s tovrstnimi aktivnostmi opravlja analitsko-raziskovalne naloge s prikazovalniki hitrosti, katere ima zaradi pridobivanja statističnih podatkov o hitrostih na posameznih cestnih odsekih in zniževanja povprečnih hitrosti na cestah v lasti in jih na podlagi javnega poziva daje v brezplačni najem lokalnim skupnostim. V interesu, tako AVP, kot občine je, da se prikazovalnik postavi na ustrezno mesto, saj se s tem omogoči voznikom, da se seznanijo s hitrostjo svoje vožnje, jo zato primerno upočasnijo in tako prispevajo k splošni večji prometni varnosti.

Prikazovalnik hitrosti je v Občini Razkrižje tokrat prvič nameščen ob kategorizirani občinski javni poti št. 724761 Veščica – Razkrižje (bolj znano kot »gmajna«), (do sedaj ob regionalnih-državnih cestah) na šolski poti in poti drugih udeležencev  v prometu, natančneje na Veščici preko HŠ 45b, zaradi zaznanega razvijanja višje hitrosti vožnje vozil, kot je dovoljena glede na omejitve – 30 km/h, kar je posledica povečane gostote prometa, predvsem zaradi koriščenja »tranzitne bližnjice«, prav tako je predlagana lokacija sredi strnjenega dela naselja tega območja.  Prikazovalnik hitrosti je pričel delovati v petek, 23. 12. 2022.

Omenjena občinska cesta ima v  strnjenem delu naselja občinske javne poti, v dolžini 500 metrov cono 30 km/h ter dve hitrostni grbini, kar pa mnogi vozniki ne upoštevajo in v vmesnem območju razvijajo večje hitrosti vožnje. Iz obeh zunanjih strani odseka ceste je območje 40 km/h. Prebivalci ob tej cesti opažajo, da je prometna problematika predvsem v tem, da to občinsko cesto uporablja veliko tranzitnih voznikov, ki ta odsek koristijo kot krajšo pot vožnje na relaciji Beltinci, Črenšovci – Ljutomer, opažajo pa tudi nekaj tovornih vozil, ki bi vsi skupaj morali uporabljati vzporedno regionalno cesto Razkrižje-Veščica – Stročja vas.

Glede na zaznane podatke postavljenega prikazovalnika mora občina aktivno sodelovati s Policijo in redarstvom glede možnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na lokaciji postavitve prikazovalnika. Zaradi problematike bodo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Razkrižje v prihodnje na tem območju tudi občasno opravljene še meritve hitrosti s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Občina Razkrižje bo po polletnem obdobju poslala Javni agenciji RS za varnost prometa poročilo o ugotovitvah na področju prometne varnosti, ki so nastale na podlagi pridobljenih podatkov postavljenega prikazovalnika hitrosti, ter ukrepe, ki jih, glede na zaznane podatke občina namerava izvesti na predmetni občinski javi poti.

Podatki iz prikazovalnika hitrosti na občinski javni poti na Veščici so javno dostopni na spletni strani Občine Razkrižje https://www.razkrizje.si/prometna-varnost/ (kjer so dostopni podatki tudi iz preostalih prikazovalnikov hitrosti v Občini Razkrižje ob regionalnih cestah) ter na spletni strani AVP https://www.avp-rs.si/podatki-iz-prikazovalnikov-hitrosti/  

Podatki iz prikazovalnikov hitrosti so vidni tudi na displejih, nameščenih v Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje ter v čakalnici Zdravstvene postaje Razkrižje.


Spremembe pri prehajanju meje med Slovenijo in Hrvaško po 1. januarju 2023 – opozorilo potnikomPosredujemo obvestilo Policijske uprave Murska Sobota  št. 0912-114/2022/1  (3G-03)  z dne, 29.12.2022, glede spremembe pri prehajanju meje med Slovenijo in Hrvaško po 1. januarju 2023 – opozorilo potnikom

“S 1. januarjem 2023 Hrvaška vstopa v schengensko območje. Zato se bo na kopenski slovensko-hrvaški meji prenehala izvajati mejna kontrola in bo preko mejnih prehodov omogočen prost pretok prometa.

To pomeni, da bodo lahko vsi potniki, ki izpolnjujejo pogoje (imajo veljavni osebni dokument za prehod meje), mejo med državama prestopili kjer koli. Na vseh kopenskih mejnih prehodih s Hrvaško se bo vzpostavil začasni prometni režim, ki bo omogočal varno in čim bolj tekoče prečkanje meje, ne da bi se bilo treba pri tem ustaviti. Vsi udeleženci v cestnem prometu naj zato upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo in naj bodo še posebej previdni pri vožnji na območjih nekdanjih mejnih prehodov. “


Božični koncert okteta Arion z gostiV ponedeljek, 26. decembra 2022, je v Domu kulture Razkrižje potekal božični koncert okteta Arion z gostjami, Dekliškim pevskim zborom Pole poje. Koncert je bil posvečen tudi dnevu samostojnosti in enotnosti, ki smo ga praznovali ta dan.


Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru uspelaPrva uprizoritev predstave Božična noč, pri Ivanovem izviru na Razkrižju, je po dveh letih premora, uspela. Hvala sodelujočim in številnim obiskovalcem.

Vabljeni na ponovitev predstave, 7. januarja 2023, ob 18. uri.

Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki s katerimi bodo pokriti stroški predstave.

Organizator dogodka je Turistično narodopisno društvo Razkrižje.

 Občina Razkrižje med najaktivnejšimi občinami v Evropskem tednu mobilnostiV Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že skoraj polovica slovenskih občin

Številne aktivnosti 96 slovenskih občin tudi v znamenju Evropskega leta mladih

Ljubljana, 19. oktober 2022: V Evropskem tednu mobilnosti je tudi letos sodelovalo rekordno število občin. Kar 96 jih je v tednu, ki se zavzema za aktivno in trajnostno mobilnost, prevzelo iniciativo ter s tem posameznike aktivno spodbujalo k alternativam avtomobilskemu prometu. Občinam z najbolje zasnovanimi programi so letos podelili priznanja v treh kategorijah glede na število prebivalcev. Najaktivnejši so bili v Razkrižju, Metliki in Ljubljani.

Občine so z najrazličnejšimi aktivnostmi nagovorile vse skupine prebivalcev. Še posebej so se letos osredotočile na mlade in jih na različne načine povabile, da podajo tako svoje videnje problematike na področju mobilnosti kot tudi predloge za izboljšave. Predstavniki občin so se z mladimi pogovorili o njihovih predlogih, se do njih opredelili in se obvezali, da nekatere tudi uresničijo. Predvsem tiste enostavno in hitro rešljive zaveze se že zdaj uresničujejo; mladi tako že neposredno vplivajo na mobilnost v svoji občini.

»Leto 2022 je Evropsko leto mladih, zato smo želeli v okviru Evropskega tedna mobilnosti nagovoriti mlade med 15. in 29. letom ter jih pritegniti k aktivnemu udejstvovanju na področju trajnostne mobilnosti. Cilj aktivnosti je bil spodbuditi potencial mladih za pozitivne spremembe in inovacije na področju trajnostne mobilnosti ter jih pritegniti k zavzetemu aktivnemu državljanstvu. Na podlagi pridobljenih izkušenj menimo, da moramo z dejavnostjo nadaljevati in jo izvajati še intenzivneje,« je specifiko letošnjega programa opisala Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka ETM.

Na zaključni prireditvi v Semiču so razglasili najaktivnejše občine letošnjega leta. V kategoriji manjših občin je bila zmagovalka občina Razkrižje. Izvedli so bogat program, vanj vključili tako mlajše kot starejše občane, aktivnosti pa razširili v čas pred in po tednu mobilnosti. Med trajnimi ukrepi občina uvaja enosmerno ulico v okolici občinske stavbe ter kolesarnico za šolo in vrtec. Priznanje v tej kategoriji sta prejeli tudi občini Apače in Črna na Koroškem.

Med srednje velikimi občinami so bile najaktivnejše občine Črnomelj, Miklavž na Dravskem polju in Metlika. V Metliki, zmagovalki kategorije, so med drugim organizirali odprto ulico, parkirni dan, servis koles, svetovno kavarno za mlade in likovni natečaj za osnovnošolce. V aktivnosti so vključili tudi starejše generacije, okolico šole zaprli za promet ter organizirali sistem Poljubi in odpelji.

Med večjimi občinami sta bili najbolj aktivni mestni občini Ljubljana in Maribor ter občina Šentjur. V Ljubljani, zmagovalki kategorije, so šolarji in vrtčevski otroci avtobuse cel teden uporabljali brezplačno. Na dan brez avtomobila je bila uporaba avtobusov in sistema P+R za vse brezplačna, na več lokacijah so bile ceste zaprte za avtomobile. Trajno so zagotovili številna kolesarska parkirišča pred osnovnimi šolami in uredili javno varovano kolesarnico v središču mesta. Pripravili so študijo elektromobilnosti in posodobili kapacitete javnega potniškega prometa, med drugim pa v aktivnosti vključili tudi gibalno ovirane in javnosti predstavili prepreke, s katerimi se ti srečujejo.

Predstavniki občin so se v Semiču sestali tudi na delavnicah, kjer so izmenjali svoje izkušnje s sodelovanjem v pobudi ter iskali nove ideje in rešitve, kako trajnostno mobilnost še bolj približati svojim prebivalcem.

 Polona Kambič, županja Semiča, najaktivnejše občine v letu 2021, je ob priložnosti opisala svojo izkušnjo s sodelovanjem v pobudi. »Začeli smo skromno z manj projekti in nadaljevali z vse več aktivnostmi. V pobudi smo bili prvič udeleženi leta 2015. Takrat smo začeli z bolj skromnimi projekti, nadaljevali z vedno več aktivnostmi in bili lani prepoznani kot najbolj aktivna nemestna občina. Ugotavljamo, da se vedno znova več ljudi odzove na naše dogodke. Menim, da je prav to tisto, kar nam kaže, da smo na pravi poti. Letos smo načrtovali okoli 1400 obiskovalcev, prišlo jih je 1900, kar je za našo občino res ogromno,« je dejala županja občine Semič.

Nagovarjanje mladih je izpostavila kot zelo pomembno. »Prav je, da mlade že od malih nog učimo, da je treba narediti kakšen korak več tudi peš. Ker v moji mladosti nismo imeli avtomobila – iz moje rojstne vasi do Semiča je bilo eno uro hoda –, nam je bilo povsem normalno, da smo hodili peš. Danes ni več tako, zato moramo spodbujati in ozaveščati k temu, da se vračamo k naravi, da se peljemo skupaj, da racionaliziramo in čim manj obremenjujemo okolje, ob tem pa čim več naredimo tudi zase in lastno dobro počutje,« je še dodala.