Županova poslanica ob začetku šolskega leta 2019/2020

ŽUPANOVA POSLANICA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2019/2020

Učenke in učenci, učiteljice in učitelji, tehnično osebje, spoštovani starši!

Počitnice so mimo, za nekatere so minile prehitro, za druge pa morda ne. Kakor koli, pred nami je novo šolsko leto, ki pa je nekaj posebnega za vse tiste, ki bodo prvič zakorakali v 1. razred osnovne šole. Naši marljivi prostovoljke in prostovoljci bodo tudi letos nekaj dni spremljali šolarje ob prihodu in odhodu iz šole na točkah, kjer je to potrebno. Za vse pa naj bo to šolsko leto uspešno, s pravo mero delovne zagnanosti, z dovolj prostora za otroško igrivost in razigranost.

Ker imamo v občini samo eno osnovno šolo, nam je ta izjemnega pomena, enako tudi vrtec. Zavedamo se problematike praznjenja slovenskega podeželja, kateremu se tudi mi, tukaj ob meji s Hrvaško, težko izognemo, a kljub vsem težavam imamo popolno osnovno šolo in tudi lepo izpopolnjen in urejen vrtec. V zadnjih letih smo veliko vlagali v to, da je šolska zgradba lepo urejena in da smo zgradili nov vrtec. Pogoji za delo so torej dobri, manjkajo nam predvsem zelene športne površine v neposredni bližini šole. Za vse to, kar šola in vrtec potrebujeta, se bomo trudili tudi v prihodnje.

Kljub temu, da občina Razkrižje ni bogata pa smo za vsakega otroka, ki se vpiše v 1. razred naše šole, zagotovili 200 € simbolične pomoči.

V tako majni skupnosti v kateri delujeta naša šola in vrtec je pomembno dobro sodelovanje med občino in šolo ter med organi obeh ustanov. Kljub ločenosti cerkve in države pa je na podeželju pomembno sodelovanje in zlasti usklajevanje dela tudi med šolo in župnijo, da ne prihaja do nepotrebnih zapletov. Važno je, da se zavedamo kakšne so pristojnosti župana in občinskega sveta, kakšne ravnatelja in sveta šole in do kam seže sodelovanje z župnijo, da ni v nasprotju z zakonodajo. Vedno zagovarjam stališče, da šola ne sme biti mesto za kakršne koli politične igrice, da bi politika nastavljala ali odstavljala ravnatelje. Izkušnje nam kažejo, da z dobrim sodelovanjem lahko rešimo marsikatero odprto vprašanje. En majhen primer dobrega sodelovanja je odlično začeta šola nogometa v minulem šolskem letu, ki jo obiskuje kar tretjina učencev.

V prejšnjih letih smo kar nekaj postorili na prometni varnosti, tudi v tem šolskem letu so na tem področju aktivnosti dobro zastavljene in potekajo usklajeno na relaciji občina – šola.

Tisto, kar pa želim še posebej poudariti, je skrb za preprečevanje vsakršnega nasilja med vrstniki, da so odnosi med učenci na primerni ravni, tudi odnosi med učenci in učitelji, navsezadnje tudi med učitelj in starši dobri, kar je za otrokov napredek in pravočasno zaznavanje težav, izjemnega pomena.

Vsem želim uspešen začetek novega šolskega leta in da bi uresničili vse zastavljene cilje.

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje