Zbiranje vlog za oceno škode zaradi posledic suše 2017 -podaljšanje roka

Obveščamo vas, da je rok za zbiranje vlog za oceno škode zaradi posledic suše 2017 podaljšan do petka, 8.9.2017.

obrazec 2_dop_ ko