Zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob 22. občinskem prazniku Občine Razkrižje – poziv

P O Z I V

V skladu s 23. členom Odloka o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 76/2000),  zbiramo predloge z utemeljitvijo za podelitev priznanj ob 22. občinskem prazniku Občine Razkrižje.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo občani, politične stranke, društva in druge organizacije.

  1. ČASTNI OBČAN – za življenjsko delo posameznika.
  2. PRIZNANJE OBČINE Razkrižje – za dosežke v večletnem obdobju.
  3. ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje – za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. ZAHVALNA LISTINA – za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.

Predloge z obrazložitvijo pričakujemo v Upravi Občine Razkrižje do 17. 6. 2020, do 14. ure.