Zbiranje ponudb najema traktorja s priključki za zimsko službo

Zaradi učinkovitega in pravočasnega izvajanja
zimske službe po pločnikih, Občina Razkrižje
za čas zimske sezone (od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019)
zbira ponudbe najugodnejšega ponudnika za najem ali odkup manjšega traktorja, primernega za uporabo na pločniku (širine do 160 cm) s plugom in posipalcem.
Upravljanje s traktorjem in priključki bo organizirano s strani zaposlenih v režijskem obratu občine.

Ponudbo za celovito izvedbo zimske službe po pločnikih lahko poda tudi registrirani izvajalec tovrstnih storitev.

Ponudbe zbiramo v upravi občine do petka,
2. 11. 2018, do 14. ure.
Informacije na telefon 02 584 99 12 ali 041 878 448