Zaključna aktivnost v okviru projekta “MOST”

Prijazno Vas vabimo na zaključno aktivnost v okviru operacije Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko, z akronimom MOST.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.

Delavnica bo izvedena jutri, v torek, 29. 9. 2020 s pričetkom ob 13. uri izpred Doma kulture Razkrižje, Šafarsko 42C.

IZVEDBA DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA MOST