Voščilo

Vsem ljudem želimo, da čas, ki ga živimo, usmerimo v pozitivna dejanja drug do drugega, naj nas ne obvlada malodušje. Vsi skupaj prispevajmo k temu, da bodo letošnja sveta noč, božič, dan samostojnosti in enotnosti, slovo od starega in pozdrav novemu letu, naravnani k optimističnemu pričakovanju boljšega, lepšega. Naši medsebojni odnosi naj nam olajšajo pot do lepšega življenja.

 Lepe praznične dni vam želimo.

 Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič z upravo in občinskim svetom