Lokalne volitve 2018

NEURADNI izid lokalnih volitev v Občini Razkrižje
Neuradni izidi lokalnih volitev v Občini Razkrižje

Objava seznama potrjenih kandidatov za župana in seznama potrjenih kandidatov za člane občinskega sveta v Občini Razkrižje za lokalne volitve 2018
Seznam kandidatov za lokalne volitve v Občini Razkrižje, dne 18. 11. 2018

Žrebanje za določitev vrstnega reda potrjenih kandidatur
Volilna komisija Občine Razkrižje (OVK) obvešča predstavnike kandidatur za lokalne volitve 2018, da bo žrebanje vrstnega reda za določitev seznama potrjenih kandidatur – določitev vrstnega reda kandidatk in kandidatov na glasovnici, v ponedeljek, 29. 10. 2018 ob 16. uri v poročno-sejni sobi Doma kulture Razkrižje. OVK vabi predstavnike kandidatur, da se žrebanja udeležijo.

Vložene kandidature za lokalne volitve 2018
Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta
Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Glasovanje po pošti, predčasno glasovanje in glasovanje na domu, objavljeno 16. 10. 2018
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki v nedeljo, 18. 11. 2018, ne bodo v kraju stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018 na volišču Šafarsko, v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, naj imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018. obrazec
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Volilni komisiji Občine Razkrižje preko priloženega obrazca najpozneje do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. obrazec
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, s priloženim obrazcem najpozneje do 14. 11. 2018 sporočijo Volilni komisiji Občine Razkrižje, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu. obrazec

Pravila in pogoji za objave obvestil na internem programu KTV Razkrižje, objavljeno 9.10.2018
PRAVILA objave obvestil na internem programu KTV Razkrižje
POGOJI za objavljanje volilnih obvestil lokalnih volitev 2018

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo lokalnih volitev 2018, objavljeno 18. 9. 2018
Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 18. novembra 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana Občine Razkrižje v letu 2018, objavljeno 6. 9. 2018
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje

Sklep o določitvi volišč, objavljeno 6. 9. 2018
Sklep o določitvi volišč

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2018, objavljeno 3. 9. 2018
Ugotovitveni sklep

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2018, objavljeno 3. 9. 2018
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za LOKALNE VOLITVE 2018.
Rok za podajo predlogov je 13. september 2018.
JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2018
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora

Sestava Občinske volilne komisije Občine Razkrižje
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Razkrižje