V prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje je potekalo predavanje v okviru projekta SuhDan

V torek, 23. januarja 2018, je v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje, v okviru projekta SuhDan, potekalo predavanje o inkontinenci (motnjah zadrževanja urina), namenjeno vsem starostnim skupinam, tako ženskam kot moškim. Projekt  je namenjen opolnomočenju oseb z inkontinenco in zmanjšanju njene stigme v slovenski družbi.

Inkontinenca namreč sodi med najbolj razširjene zdravstvene probleme. V okviru projekta, je vzpostavljena mreža ustanov, strokovnjakov, društev, nevladnih organizacij in posameznikov s profesionalnim, izkustvenim in socialnim potencialom na področju obravnave problema. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projektni partnerji pa so: Emonicum, Društvo Inkont in Univerzitetni klinični center Maribor.

Na srečanju v Razkrižju smo se pogovarjali o tem, kako lahko bolezni ali stanja, bolnike na različne načine obremenjujejo tudi v njihovih socialnih dejavnostih. Kadar je vzrok ali posledica bolezni v nasprotju s prevladujočimi družbenimi vrednotami ali pojmovanji, govorimo o socialni stigmi bolezni, ki bolniku otežuje ali onemogoča vključenost v socialne aktivnosti njegovega okolja. Socialno stigmo je mogoče zmanjšati ali odpraviti, če bolezen postane ozdravljiva ali pa je tiste njene lastnosti, ki jo povzročajo, mogoče uspešno korigirati. Med boleznimi, ki bolnike še vedno bolj ali manj socialno obremenjujejo pa so tudi vse vrste inkontinence. Z ozirom na današnje poznavanje njihovih vzrokov, na možnost korektivnega ukrepanja in na učinkovite pripomočke, ki so na voljo, lahko ugotovimo, da je trdovratnost njene socialne stigme povezana izključno z družbenim pojmovanjem tistih njenih posledic, ki bolnike najbolj negativno stigmatizirajo.

Uvodoma je zbrane pozdravil župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. Nato je dr. Božidar Voljč predstavil vsebino in cilje projekta SuhDan. Sledilo je izjemno predavanje, v katerem je asist. mag. Igor But, dr. med, spec. ginekolog, predstojnik Oddelka za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo UKC Maribor, predstavil vrste inkontinence, njene različne vzroke, oblike pomoči in preventive. Sledila je delavnica pod vodstvom višjih fizioterapevtk mag. Darije Šćepanović in Lidije Žgur iz ljubljanske ginekološke klinike. Predstavili sta vaje za krepitev mišic medeničnega dna.

Več o projektu SuhDan na http://www.suhdan.si/