Mejni kamni iz 17. in 18. stoletja

V letu 2012 je Občina Razkrižje s pomočjo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota v  okviru projekta EKOMUZEJ MURA zavarovala in uredila dva mejna kamna iz obdobja Avstro-Ogrske, ki razkrivata bogato zgodovino tega obdobja. Nahajata se na originalnih lokacijah nekdanje meje med kraljevino Ogrsko in nemškim cesarstvom. Oba mejna kamna sta zavedena v registru slovenske nepremične kulturne dediščine.