Telemachova mobilna poslovalnica bo 12.10.2018 in 13.10.2018 v Občini Razkrižje