Sodelovanje pri projektu PreseNEETi se!

Mladinski svet Slovenije sodeluje pri projektu z naslovom PreseNEETi se, s katerim želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje.

“Vzpostavili bomo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočili do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve in v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bomo nudili pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk.”

V projekt bo vključenih 30 oseb NEET v starosti med 15 – 29 let.

Več informacij dobite na spletnem naslovu: https://mss.si/preseneeti-se/

Prijavite se na spletnem naslovu: info@mss.si.

Rok za prijavo je 15. 7. 2022.