Slovesnost predaje svojemu namenu obnovljene skupne občinske ceste med občinama Razkrižje in Ljutomer, Veščica – Globoka

Slovesnost so organizirali domačini, ki so pripravili lep kulturni program in pogostitev.

Eden od dokazov, da se vendarle skupaj da preseči občinske meje, kar se kaže tudi v odnosu med ljudmi, ki se ne glede na meje občin med seboj dobro razumejo.

Glavno breme je ob sodelovanju drugih domačinov, prevzela Anita Pajek iz Veščice, ki je s svojo družino za potrebe ceste namenila precejšen del zemljišča, za kar so se ji domačini zahvalili z aplavzom, saj so se zavedali, če lastniška razmerja ne bi bila rešena, cesta še danes ne bi bila urejena.

Med ljudmi sta bila prisotna oba župana, županja občine Ljutomer in župan Občine Razkrižje, skupaj z izvajalci, nadzornim inženirjem in razkriškim župnikom – dekanom ljutomerske dekanije, msgr. Francem Režonjo.

Program je lepo povezovala Mihaela Feuš, v kulturnem programu pa so nastopili otroci družin, ki bivajo ob tej cesti.