Seznam kandidatk in kandidatov za lokalne volitve 2014

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje objavlja seznam kandidatk in kandidatov za lokalne volitve 2014 po vrstnem redu, kakor je bil določen 18. septembra 2014 z žrebom, ki so ga opravili predstavniki kandidatur.

Objava vrstnega reda kandidatur