Rekonstrukcija državne ceste Razkrižje-Gibina, utrinki november 2017

 

Nekaj dni slabega vremena je nekoliko zavleklo zaključna dela na državni cesti Razkrižje-Gibina. Vse dni, ko je to bilo možno, so dela bila v teku.

Zaključna dela potekajo zlasti na tistih delih, kjer so večje višinske razlike. In prav zaradi precejšnje razgibanosti terena, je del bistveno več, kot nekje na ravninskem predelu. V večjem delu je višinska razlika terena na eni strani, bistveno drugačna od druge strani ceste. Vse to je bilo potrebno urediti, graditi podporne zidove, usklajevati z dovozom do hiš itd. V tem delu so zgrajeni parapeti (podporni zidovi). Tam, kjer so ograje zaradi gradnje ceste bile porušene, se v enaki vrednosti urejajo druge. Sicer pa so dela v zares polnem teku. Postavljenih je tudi pretežni del kandelabrov za javno razsvetljavo. Tisti, ki ta dela spremljajo od daleč, si težko predstavljajo, da so dela potekala precej dolgo. Ampak to niso bila samo dela ureditve ceste, ampak še mnogo drugih stvari. Dela so ves čas potekala ob delni zapori, promet se je ves čas dokaj nemoteno odvijal, vendar je bilo delo zaradi prometa zelo oteženo. V zemljo se je polagala vsa infrastruktura, od električnega omrežja, širokopasovnega optičnega omrežja, premeščalo vodovodno omrežje, prilagajali kanalizacijski jaški, gradila sta se dva mostova, kamnita zložba pri cerkvi, prestavljalo se je veliko ograj,…

Problemi v teku gradnje so sicer bili, a smo jih uspeli reševati, se z ljudmi dogovarjali, usklajevali, iskali rešitve…, ampak na koncu bi večina ljudi morala biti zadovoljnih. Kot vsepovsod se tudi pri nas najde kakšen, ki pa tako in tako z ničemer ni zadovoljen. Kljub temu, večina ljudi vidi in razume kakšno delo se je v minulih mesecih izvedlo.

V ponedeljek, 20. novembra pa se je pričelo težko pričakovano asfaltiranje cestišča in pločnikov.