Razpisi

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva
Občina Razkrižje v sodelovanju z Občino Šalovci na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS, št. 127/2006, UL EU, št. 317/2007, 314/2009, 319/2011, 335/2013, 307/2015, v nadaljevanju ZJZP) v okviru predhodnega postopka (na podlagi 1. poglavja III. dela ZJZP) objavlja »Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt: Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci.«, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci«.

Občina Šalovci je za izvedbo predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva pooblastila Občino Razkrižje, odločitev o nadaljevanju postopka javno-zasebnega partnerstva pa bosta občini izdali vsaka zase za objekte v svoji lasti.

Javni poziv je objavljen z dnem: 22. 7. 2021
Rok za postavitev vprašanj: 30. 7. 2021
Rok za objavo odgovorov na vprašanja: 6. 8. 2021
Rok za oddajo ponudb: 13. 8. 2021, do 10:00
Odpiranje ponudb in priprava zapisnika o odpiranju ponudb: 17. 8. 2021, ob 10:00

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (UL RS, št. 32/2007) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Podrobnejše zahteve glede projekta izhajajo iz poziva:

Javni poziv promotorjem_Občina Razkrižje in Občina Šalovci

Javni poziv promotorjem_Občina Razkrižje in Občina Šalovci

in prilog:

objekt KD Razkrižje:
REP – Kulturni dom_Razkrižje_končno poročilo

objekt VS Razkrižje:
REP – Večnamenska stavba_Razkrižje_končno poročilo

objekt OS Šalovci:
REP – Občina Šalovci – končno poročilo_


Objavljen je nov ESS javni razpis za zaposlovanje in izobraževanja!
javni razpis AVGUST 2021

 

 

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov javni razpis v okviru izbora operacije

 

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

 

Javni razpis se nanaša na dve točki:

I. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice, ki ustrezaj razpisnim pogojem in prihajajo iz vzhodne in/ali zahodne kohezijske regije.

Informacije in prijave: SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE do ponedeljka, 9. 8. 2021

 

II. DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI

v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd.). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi in prihajajo z vzhodne kohezijske regije. Informacije in prijave: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA do ponedeljka, 9. 8. 2021

 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 109/2021z dne 9. 7. 2021 in na spletni strani jskd.si.

ROK PRIJAVE: do 9. 8. 2021

 

Prosimo vas, da nam pomagate pri prenosu informacije. V priponki sledi promocijski letak, ki ga lahko uporabite tudi za objavo na družbenih omrežjih in na oglasnih deskah.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Irena Kržan, T: 01/24 10 510, E: ess.razpisi@jskd.si

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Štefanova ulica 5, 1000 LjubljanaRazpis za ocenjevanje prleške gibanice 2021
 

Državno ocenjevanje prleških gibanic bo letos potekalo v soboto, 12.6.2021

 RAZPIS ZA OCENJEVANJE PRLEŠKE GIBANICE 2021:

1.   OCENJUJE SE SAMO PRLEŠKA GIBANICA, VSAK LAHKO PRIJAVI LE EN IZDELEK.

2.  PODELILE SE BODO NAGRADE NAJBOLJŠIM TREM PRLEŠKIM GIBANICAM V DVEH KATEGORIJAH: TRŽNI PONUDNIKI IN LJUBITELJI PRLEŠKE GIBANICE.

3.  DOSTAVA PRLEŠKE GIBANICE ZA OCENJEVANJE : SOBOTA, 12.6.2021, MED 9.30 IN 11.00, ŽUPNIJSKI PROSTORI V KRIŽEVCIH PRI LJUTOMERU (v pekaču).

4.  RAZGLASITEV REZULTATOV BO ISTI DAN OB 15.00 V ŽUPNIJSKIH PROSTORIH V KRIŽEVCIH PRI LJUTOMERU.

5. PODELITEV CERTIFIKATOV TRADICIONALNA PRLEŠKA GIBANICA BO V PONEDELJEK, 21.6.2021.

Priznanje za sodelovanje dobi vsak sodelujoči.

Predsednik ocenjevalne komisije bo tudi letos Tomaž Vozelj, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Članici ocenjevalne komisije sta še Zdenka Tompa in Elvira Štumpf.

 Certifikat Tradicionalna prleška gibanica prejmejo tisti, ki prleško gibanico pečejo v okroglem lončenem pekaču in zadostijo strogim kriterijem kakovosti po Pravilniku ocenjevanja prleške gibanice. Veljaven je eno leto. Certifikat Tradicionalna prleška gibanica bo v prihodnosti eno izmed glavnih orodij za zaščito prleške gibanice.

Zaradi organizacije so zaželjene predhodne prijave.

 Za dodatne informacije smo vam na voljo:

M:prleska.gibanica1@gmail.com

T: 041 357 520 – mag. Tjaša Kos

 

Vabljeni k sodelovanju!