Razpis – študentski domovi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020.

Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019.

http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje