Sanacija brežin reke Mure ter brežin v sotočju Ščavnice in Mure na Gibini

Za to investicijo so potekala več kot 10 letna prizadevanja do različnih organov in vsakokratnih ministrov. Kljub krizi so sredstva za ta namen bila odobrena tako, da so se v mesecu oktobru 2013 dela pri zaščiti brežin reke Mure in izliva Ščavnice v Muro na Gibini, na najbolj izpostavljenem mestu, začela.

Odločilno za odobritev tega projekta je bilo leto 2012 in poplave, ki so močno načele brežino Mure na tem delu Gibine. Investicija se je izvedla v okviru državnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Izvajalec del je bila Mura VGP. Vrednost del je znašala 270.000 €. Dela so bila zaključena novembra 2013. Po projektni dokumentaciji gre za poseg v najbolj deroči tok Mure. S tem se je zaščitil tisti del brežine pod hišami Sitar in Kreft na Gibini, kjer je Mura najbolj izpodjedala brežino. V sam tok na globini cca 3,5 metra je vkopan temelj za položitev kamna, ki je dvignjen nad površino toka Mure. Ta zaščita bo omogočala tudi dostop do same reke Mure, tudi za predvideni brod na tem mestu.