Pilotni projekt promocije zdravja

Občina Razkrižje je bila kot ena izmed dveh občin v Sloveniji (sodeluje še Občina Apače) izbrana za izvedbo pilotnega projekta promocije zdravja na delovnem mestu z nazivom Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinahPilotni projekt se izvaja pod okriljem Sindikata občin Slovenije.

Projekt Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V okviru izvajanja pilotnega projekta bodo v Občini Razkrižje izvedene naslednje aktivnosti:

  • Podrobnejši pregled ukrepov, ki jih občina že izvaja za preprečevanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih (pregled ukrepov za krepitev telesnega in duševnega zdravja v občini).
  • Definiranje novih oziroma dodatnih ukrepov za krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v občini.
  • Izdelava podrobnega načrta uvajanja konkretnih ukrepov v prakso poslovanja (izdelava konkretnega programa promocije zdravja za občine).
  • Vrednotenje pilotnega projekta v občini.
  • Definiranje nadaljnjih ukrepov.

Več informacij o projektu je objavljenih na povezavi http://www.sios.si/projekt-zdravje/ ter v priloženem prispevku Pilotni-projekt-promocije-zdravja.

Projekt Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah je uradno zaključen z dnem 15. 9. 2016, vendar pa z aktivnostmi in ukrepi za promocijo zdravja ne bomo zaključili. Nadaljevali jih bomo in morda nadgradili, ob čemer nam bo v pomoč Program-promocije-zdravja-na-delovnem-mestu-v-Občini-Razkrižje.