ProjektiObnova občinske javne poti OJP 724881 Šprinc – GlobokaEvropski sklad za regionalni razvoj

Celotni stroški operacije so znašali 205.205,23 EUR.

Operacija je bila financirana iz sledečih virov:

  • MGRT, nepovratna sredstva EU, ESRR: 140.334,16 EUR;
  • Proračun Republike Slovenije: 24.764,88 EUR;
  • Proračun Občine Razkrižje: 40.106,19 EUR.

Operacija se je izvajala v obdobju  2010-2013.

Preberi več


Obnova strehe, oken in vrat Doma kulture RazkrižjeŽe leta 2011 se je Občina Razkrižje prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih investicij na področju kulture. Občina je prijavila obnovo strehe, oken in vrat na domu kulture. Vloga občine je bila odobrena, Ministrstvo za kulturo je o tem 20. 4. 2011 izdalo tudi odločbo. 7. 7. 2011 je Ministrstvo za kulturo občino obvestilo, da v letu 2011 teh sredstev ne bo, ker jih država nima, da pa naj bi sredstva bila zagotovljena v letu 2012. Leta 2012 pa je prišlo ponovno obvestilo, da tudi v letu 2012 sredstev za ta namen ne bo, čeprav je občina odločbo o odobritvi sredstev prejela že leta 2011.

Preberi več