Obnova strehe, oken in vrat Doma kulture Razkrižje

Že leta 2011 se je Občina Razkrižje prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih investicij na področju kulture. Občina je prijavila obnovo strehe, oken in vrat na domu kulture. Vloga občine je bila odobrena, Ministrstvo za kulturo je o tem 20. 4. 2011 izdalo tudi odločbo. 7. 7. 2011 je Ministrstvo za kulturo občino obvestilo, da v letu 2011 teh sredstev ne bo, ker jih država nima, da pa naj bi sredstva bila zagotovljena v letu 2012. Leta 2012 pa je prišlo ponovno obvestilo, da tudi v letu 2012 sredstev za ta namen ne bo, čeprav je občina odločbo o odobritvi sredstev prejela že leta 2011.

 

Po velikih prizadevanjih nam je vendarle v letu 2013 ta sredstva uspelo zagotoviti. Meseca septembra 2013 je bil zaključen postopek izbora izvajalcev in sicer:
– izvajalca za zamenjavo strešne kritine,
– za zamenjave oken in
– za zamenjavo vrat.

Viri financiranja: Proračun RS (Ministrstvo za kulturo) 100 %, lastna sredstva občine za DDV.

Vrednost investicije 60.703,22 €. Ministrstvo za kulturo krilo 49,756,74 €, Občina Razkrižje 10.946,48 €.

Podpis pogodb z izbranimi izvajalci: 4. 10. 2013

Začetek del: 16. 10. 2013

Dela so bila zaključena v novembru 2013.