Obnova občinske javne poti OJP 724881 Šprinc – Globoka

Evropski sklad za regionalni razvoj

Celotni stroški operacije so znašali 205.205,23 EUR.

Operacija je bila financirana iz sledečih virov:

  • MGRT, nepovratna sredstva EU, ESRR: 140.334,16 EUR;
  • Proračun Republike Slovenije: 24.764,88 EUR;
  • Proračun Občine Razkrižje: 40.106,19 EUR.

Operacija se je izvajala v obdobju  2010-2013.