Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJA

Šafarsko, 12. 6. 2019 | Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT se je prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacija za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green. Do danes le-ta združuje že 51 destinacij, 34 ponudnikov, 4 parke in 2 turistični agenciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja – okoljskem, družbenem in ekonomskem.

V turistični destinaciji RAZKRIŠKI KOT smo se tako pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destination Standard, kar nam omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in prepoznavnost. Na poti do znaka Slovenia Green Destination smo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v zeleno zhemo smo v destinaciji določili Zeleno koordinatorko, ki je bila odgovorna za koordinacijo in izvedbo prijave v celoti. Za to eno izmed manjših turističnih destinacij se je bilo tekom celotnega postopka potrebno soočiti s številnimi izzivi. Potrebne podatke je pomagala zbirati 4-članska Zelena ekipa, ob čemer so se podatki nanašali na različna področja: destinacijski management, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, družbeno klimo ter poslovanje turističnih podjetij oz. vpetost gospodarstva v turizem.

Preko celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega postopka smo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in tako prejeli znak Slovenia Green Destination Bronze. Naslednji korak bo priprava akcijskega načrta in preostalih krovnih dokumentov, ki jih bomo pripravili s pomočjo trenutnih ugotovitev in smernic s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji konstantno izboljševali. Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena destinacija (okoljsko in družbeno odgovorna) ni zgolj projekt posamezne turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo skupaj vsi deležniki v destinaciji. Najbolj ključni dejavnik tega procesa smo mi sami. Če bomo namreč znali ustvariti takšno okolje, v katerem se bomo dobro počutili mi sami, potem bo zagotovo prijazna tudi za ljudi, ki nas obiskujejo. Zato iskrena hvala in čestitke vsem, ki ste s svojim načinom življenja in dela pripomogli k pridobitvi tega znaka.

V imenu Zelene ekipe:
Monika Holc, Zelena koordinatorka

Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
• destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma lahko preberete na tej povezavi.

Ključni dokumenti Zelene sheme:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Objava na Points of Interest Slovenija
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmu