Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJA

Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
• destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma lahko preberete na tej povezavi.

Ključni dokumenti Zelene sheme:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Objava na Points of Interest Slovenija
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmu