Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje

Evropski sklad za regionalni razvoj

Predvideni celotni stroški operacije znašajo 1.025.047,21 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • MGRT, nepovratna sredstva EU, ESRR: 465.502,50 EUR;
  • MGRT, 23. člen ZFO-1: 19.939,82  EUR;
  • Proračun Občine Razkrižje: 539.604,89 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju 2011-2015.