Priprava proračuna za leto 2019

Občina Razkrižje pričenja s pripravo osnutka proračuna za leto 2019. Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto.

Občina želi proračun pripraviti s sodelovanjem in dialogom, zato zainteresirane občanke in občane ter organizacije vabimo, da nam posredujete svoje predloge aktivnosti za vključitev v proračun za naslednje leto oziroma v razvojni program za obdobje 2019-2022. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

Predloge lahko posredujete na elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net najkasneje do 5. 12. 2018.