Prijava škode od divjadi

Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. L. RS št.: 16/2004) objavlja, da je pooblaščenec za oceno škode od divjadi za območje celotnega lovišča s posebnim namenom Fazan Beltinci:

Zemljič Dragan, LPN Fazan Beltinci, Ravenska 10, 9231 Beltinci (tel.: 031 764 621, e naslov: dragan.zemljic@zgs.si).

Škode od divjadi je potrebno v vseh primerih pisno prijaviti na sedež lovišča LPN Fazan Beltinci, Ravenska 10, 9231 Beltinci. Izvod obrazca za pisno prijavo škode z vsemi zahtevanimi podatki je dosegljiv na spletni strani www.zgs.gov.si (Delovna področja, Gozdne živali in lovstvo, Obrazci-Prijava škode od divjadi).