Prijava na Javni razpis le še do 12. 12. 2016

Obveščamo vas, da se rok za prijave na Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 nezadržno približuje in se bo iztekel dne 12. 12. 2016. 

Interesente vabimo, da več informacij o javnem razpisu poiščejo na spletni strani:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis.