Prijava in ocena škode od divjadi za območja lovišč v letu 2021

Obveščamo vas, da je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, objavil pooblaščence za oceno škod od divjadi v lovišču s posebnim namenom Fazan Beltinci.

Več informacij najdete v dopisu št. 3411-8/2021, z dne 15. 3. 2021.