Prejemniki sredstev proračuna občine v letu 2021

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije, št. 31/2021 in 207/2021) so sredstva iz proračuna v letu 2021 na podlagi javnega razpisa ali poziva prejeli naslednji prejemniki iz priloge.

prejemniki sredstev_2021