Prehajanje meje kmetovalcev dvolastnikov

NUJNO OBVESTILO KMETOVALCEM – DVOLASTNIKOM IZ OBMOČJA UE LJUTOMER

Zadnje dni je bilo nekaj nezadovoljstva pri lastnikih ali najemnikih, ki obdelujejo kmetijske površina na Hrvaškem, saj nekatere med njimi obmejni organi več niso pustili na Hrvaško, in sicer tiste, ki niso imeli veljavne maloobmejne prepustnice !

Glede tega je situacija naslednja:

1. Občani, ki so bodisi lastniki ali najemniki kmetijskih površin in imajo veljavno maloobmejno prepustnico, mejo za enkrat lahko prehajajo na Mejnem prehodu Gibina in na prehodnih mestih, kot to imajo določeno v maloobmejni prepustnici, vendar samo za namen opravljanja dela na kmetijski površini. Ti dvolastniki do sedaj niso imeli nobenih težav pri prestopanju državne meje.

2. Problem prestopanja državne meje pa imajo lastniki ali najemniki kmetijskih površin, ki nimajo veljavne maloobmejne prepustnice. Nekateri lastniki ali najemniki kmetijski površin so v preteklosti opustili podaljševanje veljavnih maloobmejnih prepustnic, ker so v normalnem času čez uradni mejni prehod za namen obdelave zemlje, mejo lahko prestopali, sedaj v teh izrednih razmerah pa več ne.

3. Možne rešitve: Tisti, ki nimajo veljavne maloobmejne prepustnice, bodisi, da jim je ta pretekla ali je do sedaj sploh niso imeli, jo lahko dobijo na UE Ljutomer ob predložitvi določenih dokazil. Ker tudi UE dela pod izrednimi razmerami je obvezno predhodno poklicati na telefonsko številko 02 584 94 18, na kateri bodo dobili vsa navodila. Obisk UE je obvezen z zaščitno masko. Dokumente bodo izdajali samo za življenjsko nujne primere.