Predstavitev projektnih zasnov za izvedbo glavnega razkriškega križišča in državne ceste Razkrižje (sever) – smer Prekmurje

Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) so v sredo, 17. 3. 2021, predstavnikom Občine Razkrižje, na sedežu občine predstavili variantne predloge PROJEKTA ZA IZVEDBO DEL, za ureditev glavnega razkriškega križišča ter ceste smer Razkrižje (sever) – Prekmurje.

Projektna zasnova predvideva, da bo glavno razkriško križišče preurejeno v krožišče. Tisto kar je pomembno, bo hkrati s pločniki tudi kolesarska steza, javna razsvetljava in dve avtobusni postajališči.

Projektne rešitve je predstavila vodja projekta iz sektorja za investicije v ceste pri DRSI, ga. Aljoša Kokot s svojimi sodelavci. Predstavitvi sta prisostvovala župan Stanko Ivanušič in strokovna sodelavka uprave občine, Nataša Slavič in imela možnost opozoriti na vse vidike ureditve kompletne investicije, zlasti na problem meteornih voda, ki skozi glavno križišče odtekajo v reko Ščavnico. Zaradi premajhne dimenzije cestnih propustov, je sedaj ob večjih nalivih to bil velik problem.

To je bila ena od najboljših predstavitev, kjer sodelujejo predstavniki države, ki so se maksimalno potrudili, da smo razčistili vse dileme, ki jih moramo rešiti skupaj s projektantom.

Tisto kar bo naloga občine in smo se tudi zavezali bo, da bomo stopili v stik z občani, lastniki zemljišč ob cesti, kajti, če želimo imeti pločnike in kolesarsko pot, bo potrebna tudi širitev. Predvidena širina ceste bo 6 m in kolesarske poti s pločniki 3 m, skupaj torej 9 m in še kakšen meter za bankine. Ker gre za investicijo znotraj naselja, bo delež morala sofinancirati tudi občina, predvsem za javno razsvetljavo, pločnik in kolesarsko pot.

V kolikor bo do soglasja z lastniki zemljišč prišlo v relativno kratkem času, toliko prej lahko pričakujemo tudi realizacijo te investicije. Tudi tokrat pričakujemo tvorno sodelovanje občanov, lastnikov zemljišč ob trasi ceste in se veselim nadaljnjih aktivnosti – veselite se jih tudi zainteresirani občani.