Predstavitev ponudnikov projekta GlaMur v Občini Razkrižje