Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 in participativni proračun 2022 (obrazec)

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25.2.2021, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do ponedeljka, 15. 3. 2021, do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net, osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Proračun 2022, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

AD 5 Odlok o proračunu 2022-osnutek

AD 5 Proračun 2022-osnutek-splošni del

AD 5 Obrazložitev osnutka proračuna 2022

AD 5 Proračun 2022-osnutek-posebni del

Ad 5 NRP_2021-2024- osnutek proračun 2022

 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022

Občinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2022 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge, odločajo občani sami.

Projektni predlog za Proračun 2022 oddajte do ponedeljka, 15. 3. 2021, do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net, osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2022, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.

Obrazec za projektne predloge “PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022”