Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2021 – javna obravnava, Zbiranje predlogov za participativni proračun

Na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 29. 12. 2020 je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2021 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do 14. januarja 2021.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

Ad3 – Odlok o proračunu 2021-osnutek

Ad3 -Proračun 2021- splošni del – osnutek

Ad3 – Obrazložitev osnutka proračuna 2021

AD3 -Proračun 2021- posebni del-osnutek

Ad3 – Obrazložitev osnutka proračuna 2021-posebni del

Ad3 – NRP_2021-2024- osnutek proračun 2021

 

 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Tudi letos se je Občinski svet Občine Razkrižje odločil, da bo del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 EUR izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da bodo o teh sredstvih, za določene naloge, odločali občani sami.

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV V OKVIRU “PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA” JE PODALJŠAN DO 21.1.2021!

Participativni proracun 2021- obrazec_podaljšan