Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 – javna obravnava

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 28. 12. 2018, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Prvič se je Občinski svet Občine Razkrižje odločil, da bo del sredstev, v višini 5.000 EUR izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da bodo o teh sredstvih, za določene naloge, odločali občani sami.

Predlog proračuna je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na proračun ter predloge za participativni del proračuna sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na  e-naslov obcinarazkrizje@siol.net  do petka, 25. 1. 2019.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00

Ad 3 Odlok o proračunu 2019-osnutek

AD 3 Osnutek proračuna 2019- splošni del

Ad 3 Osnutek proračuna 2019 posebni del

Participativni proracun – obrazec splet