Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

Dne 11. 7. 2021 je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Državna volilna komisija nas je z dnem pričetka volilnih opravil pozvala, da predlagamo člane volilnih odborov za izvedbo predmetnega zakonodajnega referenduma.

Pozivamo vas, da nam najpozneje do vključno 11. 6. 2021 na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom “za referendum” posredujete vaše predloge za člane volilnega odbora, ob čemer upoštevajte, da je za člana volilnega odbora (oziroma za predsednika in njegovega namestnika) lahko imenovana samo oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Predlogu za imenovanje je treba priložiti originalno potrjeno soglasje kandidata.

Predlagane kandidate pozivamo tudi k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb virusa SARS-CoV-2.

Več informacij:
Poziv Državne volilne komisije
Soglasje za člana volilnega odbora