POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

V nedeljo, 24. 4. 2022, bodo potekale redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev v državni zbor, bodo začeli teči v ponedeljek, 14. 2. 2022. Upoštevajoč Zakon o volitvah v državni zbor se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Glede na to, da bodo volilni odbori vodili glasovanje na v voliščih v času, ko bo treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja virusne bolezni COVID-19, se pričakuje, da bodo okrajne volilne komisije imele težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov. Zato vse skupnosti, društva in občane pozivamo, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predloge lahko oddate na občino Razkrižje (obcinarazkrizje@siol.net) najpozneje do 1. 3. 2022. Občina pa jih bo predala Okrajni volilni komisiji Ljutomer.

Ob tem posebej poudarjamo, da bodo morali člani volilnih odborov na dan glasovanja (24. 4. 2022) izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).

Prilagamo obrazec soglasja kandidata za člana VO.
Soglasje-kandidata-volilni-odbor