Posnetek konstitutivne seje Občinskega sveta občine Razkrižje (2018-2022)