Poslanica župana Občine Razkrižje ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani starši, učenke in učenci, predšolski otroci, učitelji in vsi zaposleni na šoli ter v vrtcu skupnega zavoda Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje!

Vsak prvi šolski dan je nov začetek, prestop v višji razred je drugačen kot je bil v prejšnjem razredu. Še posebej pa je to pomemben in v življenju prelomen dogodek za vse tiste šestletnike, ki prvič začenjajo s pravo šolo. Vsem želim, da bi ta dan bil takšen, da bi se ga radi spominjali in da bi vsak naslednji dan v šoli ali v vrtcu bil poln živahnega pridobivanja novih znanj, lepih druženj, dobrih medsebojnih odnosov tako med vrstniki kot tudi med učenci in učitelji ter med učitelji – vzgojitelji in starši.

Najbrž ni potrebno poudarjati, da smo v Občini Razkrižje kot ustanovitelju zavoda v zadnjih letih prav za potrebe vzgoje in izobraževanja vložili največ, kar smo lahko. Potrudili smo se, da smo pridobili različne vire za nov vrtec, temeljito obnovo šolske zgradbe, ureditev notranjosti, parkirišč itd.

Razkriška šola in vrtec imata lepe možnosti, da postaneta ena od boljših šol in vrtcev v Pomurju. To pa ni odvisno samo od lepih in urejenih prostorov, ampak predvsem od tega kako in koliko so ali smo prizadevni vsi, ki imamo pravico in dolžnost o šoli n vrtcu odločati in posebej tisti, ki opravljate nadvse plemenito in pomembno delo na področju vzgoje in izobraževanja. Zato je zelo pomembno, da v vsakem delovnem kolektivu vlada zdravo, pozitivno in delovno vzdušje, da ljudje, ki so na šoli in vrtcu zaposleni, delajo tudi s srcem. Ni pa odveč poudariti, da je za dobro delovanje šole in vrtca zelo pomembno tudi tehnično osebje, ki skrbi, da imajo otroci dobro in zdravo prehrano, da so prostori in okolica šole ter vrtca lepo urejeni.

Z novo cesto, hodniki za pešce in prehodi, bo tudi pot v šolo kmalu lepa in varna.
Pričakujem in želim, da se učitelji, ki prihajate iz drugih krajev in na Razkrižju delate, po svojih zmožnostih vključite v delo in življenje kraja ter spremljate njegov utrip življenja. Nekateri ste to storili zelo dobro in vas je kraj tudi že začutil. Kar se tiče sodelovanja z okoljem, z lokalno skupnostjo je bilo nekaj aktivnosti, kjer so se čutili tudi učitelji. Na tej majhni slovenski šoli je bilo doseženih nekaj izjemnih uspehov, ki so plod ne samo odličnih in nadarjenih učencev, ampak tudi odličnih in profesionalnih učiteljev ter vzgojiteljev.

Skratka želim vam uspešen začetek novega šolskega leta, ki naj bo čim manj stresno, predvsem pa naj bo uspešno tako za učence kot tudi učitelje in vzgojitelje. Vedite, da se bom vedno trudil za vse vas in da bom znal in zmogel vaše dobro delo tudi prepoznati in ga ustrezno pohvaliti širši javnosti, vendar vas bom opozoril tudi na tisto, kje in kaj bi lahko bilo še boljše.

STANKO IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje