Ponudba za kmetijsko zemljišče v lasti občine

Obveščamo vas, da je na oglasni deski Upravne enote (UE) Ljutomer in Občine Razkrižje objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča parcelne številke 685 in 686 k.o. Globoka v lasti občine. Sprejem ponudbe je možen do 18.1.2019 na UE Ljutomer.

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=637140