Ponovna vzpostavitev policijske pisarne v Občini Razkrižje

V Občini Razkrižje smo se odločili, da zaradi izboljšanja sodelovanja in lažje dostopnosti med vodjem policijskega okoliša in našimi občani, za namen policijske pisarne, ponudimo v uporabo svoje prostore v Domu kulture Razkrižje, kjer je le-ta od leta 2008 do 2014 že delovala.

Zadnja leta je policijska pisarna delovala na Mejnem prehodu Razkrižje, vendar smo opažali, da žal v zadostni meri ni dosegla svojega namena. Nekaj časa smo bili celo brez vodje policijskega okoliša.

 V letu 2016 je za novega vodjo policijskega okoliša bil imenovan g. Uroš Felbar, ki je z občani in lokalno skupnostjo pričel dobro sodelovati. Najodmevnejši dogodek, ki smo ga organizirali v decembru 2017, je bil Prometni dan. Sodelovali so: Občina Razkrižje, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje ob podpori Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Policijske postaje Ljutomer ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 Z namenom, da bi občane seznanili z delom  vodje policijskega okoliša, smo v torek, 10. aprila 2018, organizirali slovesnost ob ponovni vzpostavitvi Policijske pisarne Razkrižje. Na dogodku so bili prisotni: župan Občine Razkrižje g.  Stanko Ivanušič, komandir Policijske postaje Ljutomer g. Roman Zver, vodja policijskega okoliša g. Uroš Felbar, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje ga. Anica Šimonka, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje g. Izidor Novak ter ostali občani. Po simbolični predaji ključa, je v večnamenskem prostoru Knjižnice in čitalnice Razkrižje potekal pogovor med komandirjem PP Ljutomer in vodjo policijskega okoliša z občani Občine Razkrižje. Občani so večinoma izražali problematike, na katere naletijo ob gibanju na obmejnem območju. Najstarejši na dogodku prisoten občan, g. Emil Stojko iz Veščice pa je izpostavil primer dobre prakse, kako je problem s pomočjo vodje policijskega okoliša uspešno rešil ter se mu ob tej priložnosti še javno zahvalil.

 Z vzpostavitvijo policijske pisarne je vzpostavljeno tudi pomembno sodelovanje na področju izvajanja preventivnih vsebin varnosti v cestnem prometu. Skupaj želimo, da nam prisotnost policije ne predstavlja bremena, temveč z dobrim medsebojnim sodelovanjem skupaj rešujemo problematike, ki se pojavljajo. Zagotovo pa je lažje, če imaš na razpolago policista, ki krajevno problematiko in ljudi že dodobra pozna.

Prispevek TV SLO, Slovenska kronika, 10.4.2018