Pobuda za komasacijo in agromelioracijo na območju Občine Razkrižje

V zadnjem času so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč znova prišle pobude po uvedbi komasacijskega postopka. Občina Razkrižje je pridobila osnovne informacije glede možnosti uvedbe komasacijskega in agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih v občini Razkrižje.

Na ta način bi lažje zagotovili podlage za odpravo posledic naravnih ujm, ki se v zadnjem času kažejo s čedalje večjimi nevšečnosti, prav tako bi bilo škoda ne izkoristiti možnosti brezplačne ureditve tega področja v širše dobro ljudi.

Obvestilo komasacija Razkrizje 2018