PARTICIPATIVNI PRORAČUN – rok za oddajo predlogov je podaljšan do 21.1.2021

Tudi letos se je Občinski svet Občine Razkrižje odločil, da bo del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 EUR izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da bodo o teh sredstvih, za določene naloge, odločali občani sami.

POGOJI

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Razkrižje, ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Razkrižje bo izveden na zemljiščih v lasti Občine Razkrižje,
  • še ni bil (so)financiran s strani Občine Razkrižje,
  • je finančno ovrednoten do največ 5.000 EUR z vključenim DDV-jem,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj,
  • je umeščen v enega od šestih območij občine:

Območje 1: Gibina

Območje 2: Šafarsko

Območje 3: Razkrižje

Območje 4: Veščica

Območje 5: Kopriva

Območje 6: Šprinc.

 

Projektni predlog oddajte po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net, osebno ali po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Participativni proračun, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.

Participativni proracun 2021- obrazec_podaljšan

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.št.: 02 584 99 00.

 

ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV SMO PODALŠALI ŠE ZA 1 TEDEN.

SKRAJNI ROK ZA ODDAJO PREDLOGA NA PREDPISANEM OBRAZCU JE

ČETRTEK, 21. JANUAR 2021.