Osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku Občine Razkrižje

V soboto, 30. junija 2018, je v Centru Zavirje Razkrižje potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku Občine Razkrižje in 27. obletnici samostojne Slovenije.

Prireditve posvečene 20-letnemu delovanju občine, so potekale vse od sredine maja ter se zaključile z osrednjo slovesnostjo 30. junija.

Osrednja prireditev je namenjena ohranjanju spomina na največjo enotnost slovenskega naroda, kar je bil temelj za to, da smo postali samostojna država Slovenija.

Že prvo leto svojega delovanja je v letu 1999 občinski svet občine določil občinski praznik, ki temelji na srčni, enotni in pogumni obrambi slovenske samostojnosti in neodvisnosti v osamosvojitveni vojni 1991. Zlasti v dneh 28. junija in 2. julija 1991 so ozemlje Republike Slovenije uspešno branili pripadniki takratne Teritorialne obrambe, slovenske policije in občani. Tudi naši kraji so za osamosvojitev Slovenije dali velik prispevek.

Na podlagi referendumske odločitve občank in občanov Občine Razkrižje in postopka na državni ravni je v letu 1998 bila ustanovljena Občina Razkrižje. Uradni datum, ko je bila konstitutivna seja občinskega sveta in potrjeni mandati izvoljenega župana ter članic in članov  občinskega sveta, je 12. december 1998.

V svojem uvodnem nagovoru je župan Stanko Ivanušič spregovoril  o tem, da pot do ustanovitve samostojne Občine Razkrižje ni bila lahka, kaj vse smo v letih obstoja občine postorili, in česar zagotovo ne bi imeli, če ne bi bili samostojna občina: urejenega doma kulture, knjižnice in čitalnice, bančnega avtomata, pošte, stalnega zdravnika, lekarne,… Med večje investicije štejejo: izgradnja nizkoenergijskega vrtca pri osnovni šoli, energetska  sanacija celotne zgradbe osnovne šole in preureditev notranjosti, energetska sanacija zgradbe Zdravstvene postaje. Pomurski vodovod Sistem C, del za Razkrižje, temeljita prenova državne ceste Razkrižje-MP Gibina s pločniki, javno razsvetljavo, elektro omrežjem, največja investicija pred zadnjim mandatom pa je bila izgradnja kanalizacijskega sistema na celotnem območju občine.

Žal se mnoge stvari merijo po številu prebivalcev, čisto statistično in nič kaj življenjsko.

Ker so vlaganja v mlade, zlasti z novim vrtcem in obnovljeno šolo,  v preteklih letih bila izjemno velika. Že nekaj let pa v sklopu praznovanja občinskega praznika povabimo vse družine, ki so v prejšnjem letu dobile naraščaj, da se v imenu skupnosti v kateri živimo, za trenutek posvetimo biserom, zaradi katerih je  vredno verjeti v lepšo prihodnost.  V letu 2017, je bilo takih družin 10. Župan je  vsakemu novorojencu podaril knjigo s posebnim posvetilom in unikatno igračo ter majhno pozornost za starše.

Tisto, kar je izjemnega pomena in je Občino Razkrižje posebej zaznamovalo po svoji nepopustljivosti in odločnosti tistih, ki v imenu občanov odločajo, se je odrazilo predvsem v zadnjem mandatu, so prizadevanja za stalnega zdravnika. V zadnjih letih se je to zgodilo že dvakrat. Zaradi vztrajnosti in resnične popolne enotnosti izvoljenih predstavnikov ljudi, zlasti v tem zadnjem mandatu, nam je v letu 2017 ponovno uspelo pridobiti stalnega zdravnika Davorina Kolarića, specialista družinske medicine, ki je ob odlično organizirani, sicer majni, a živi lekarni, na razpolago ljudem iz občine in tudi drugim, ki so si poiskali zdravniško pomoč na Razkrižju.

Dr. Davorin Kolarić pa uspešno ne deluje le v ambulanti, temveč si vzame čas za ljudi tudi izven ordinacije. Se udeležuje dogodkov v občini in se druži z ljudmi. Še posebej nam je ostalo v lepem spominu njegovo obeleževanje prve obletnice delovanja na Razkrižju ter skupno kolesarjenje ob svetovnem dnevu kolesarjenja, 3. junija.

Dr. Davorin Kolarić je bil na prireditvi slavnostni govornik.

Na slovesnosti je spregovorila tudi ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije,  območnega združenja Ljutomer, saj so na dogodku bila podeljena tudi priznanja krvodajalcem iz Občine Razkrižje, ki so kri darovali 10 in večkrat.

Ob 20. občinskem prazniku Občine Razkrižje so bili podeljeni:

  • 2 občinski priznanji
  • 2 zahvalni listini
  • in 2 županovi priznanji.

Županovo priznanje je prejela Marta Žitko iz Gibine 38, stanujoče Šarhova ulica 22, Ljubljana za  aktivno sodelovanje in promocijo turizma v občini.

Županovo priznanje je prejel tudi Andrej Slavič, vzgojitelj v vrtcu Razkrižje, iz Radenskega Vrha 33a, Radenci za  prenašanje razkriške tradicije in kulture na najmlajše.

Zahvalno listino Občine Razkrižje je bilo podeljeno ob 90-letnici delovanja, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Razkrižje za nadpovprečno prizadevno sodelovanje z občino, društvi, ustanovami in ustvarjanje pozitivnega vzdušja v medsebojnih odnosih ter prizadevno delo pri reševanju pred požari in naravnimi nesrečami.

Zahvalno listino Občine Razkrižje sta prejela tudi Ivanka in Gerhard Möckel iz Veščice 48a  za nesebično pomoč pri izvedbi prireditev občine in društev.

Občinsko priznanje sta prejela Marija in Janez Tivadar iz Gibine 49 a za poglobljeno raziskovanje, proučevanje in vzgojo zdravilnih zelišč ter širjenje vedenja o zdravilnih učinkih le teh.

Občinsko priznanje je prejela tudi Bojana Pergar Stolnik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje,  iz Šprinca 1  za vestno opravljeno strokovno pomoč pri izvajanju kulturnih dejavnosti v občini.

Po slavnostni podelitvi priznanj, je zbranim spregovoril še predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, g. Drago Ribaš. Predstavniki vseh treh združenj: Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer ter predstavnica Občine Razkrižje, so  kot vsako leto, k vsem trem obeležjem osamosvojitvene vojne v Občini Razkrižje, položili vence.

V kulturnem programu so nastopili letošnji devetošolci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, ki so se nam predstavili s svojimi pesmimi o vaseh Občine Razkrižje pod mentorstvom učiteljice Cvetke Mesarič. Učenki Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer  Katarina Ivezič in Nuša Zver pa sta  poskrbeli za popestritev, vsaka s svojo kitaro. Nastopili sta še: Tamburaška skupina Bisernica DU Ljutomer in Folklorna skupina KUD Razkrižje.

Program je povezoval Timotej Pukšič. Za bogato sceno, je poskrbela ga. Danica Pergar.

Druženje se je nadaljevalo ob glasbi domačih glasbenikov ter pogostitvi s tradicionalnim pasuljem in razkriškimi mlinci.

20-obcinski-praznik-Razkrizje_2018