Osrednja slovesnost ob 19. občinskem prazniku Občine Razkrižje

V soboto, 1. julija 2017, smo v Centru Zavirje Razkrižje pripravili osrednjo slovesnost ob 19. občinskem prazniku Občine Razkrižje in dnevu državnosti, saj je občinski praznik povezan tudi s praznovanjem dneva državnosti, ki temelji na spominu uspešne obrambe slovenske samostojnosti in neodvisnosti leta 1991. Za uspešno zoperstavitev napadalcem na našo komaj rojeno državo, je prvi občinski svet naše nove občine 28. junij razglasil za naš občinski praznik.

Uvodoma je zbranim spregovoril župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. V kulturnem programu pa so sodelovali: Folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Razkrižje, ki jo vodi Marko Žižek, Občasni pevski zborček, ki je pel pod vodstvom Kristine Zadravec in  učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje z mentoricama Bojano Pergar Stolnik in Cvetko Mesarič.

Župan Občine Razkrižje je na dogodku sprejel tudi družine, ki so v letu 2016 dobile naraščaj.

Podeljena so bila priznanja:

  • ŽUPANOVO PRIZNANJE je prejel TIMOTEJ PUKŠIČ iz Razkrižja 15, učenec 9. razreda Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, za nadpovprečne rezultate v šolskih in obšolskih dejavnostih.

Timotej Pukšič je osvojil priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih v znanju slovenskega jezika, nemškega jezika, matematike in fizike. Pod mentorstvom učiteljice mag. Anite Danč Ismajlovič je prejel zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, prav tako je dobil zlati priznanji na regijskem in državnem srečanju mladih raziskovalcev. Več let se aktivno vključuje v različne kulturne, turistične in druge aktivnosti v občini.

  •  OBČINSKO PRIZNANJE je prejela KATJA ŽIBRAT iz Razkrižja 33 za večletno marljivo in vdano delo v Folklorni skupini KUD Razkrižje, aktivno delovanje v cerkvenem zboru ter v pevskem zboru Pole poje.

Katja Žibrat je dejavna pri Folklorni skupini KUD Razkrižje že več kot deset let, kjer pleše in skrbi za učenje ter uglasitev pri petju članic in članov skupine. Sodeluje tudi v cerkvenem zboru kot pevovodja. Prav tako je aktivna članica dekliškega pevskega zbora Pole poje iz Razkrižja.

 

  • OBČINSKO PRIZNANJE je prejel tudi JANEZ ŠPRINGER mag.farm., spec. za zagotovitev lekarniške oskrbe prebivalcev v Občini Razkrižje in širše.

Janez Špringer magister farmacije, specialist,  je leta 2011 razširil svojo zasebno dejavnost iz Gornje Radgone v obmejno Občino Razkrižje. Lekarna je delovala tudi v času, ko je bila Zdravstvena ambulanta v Zdravstveni postaji na Razkrižju zaprta. Delovanje lekarne je velik prispevek na področju lekarniške oskrbe prebivalcev v občini in širše.

 

  • PRIZNANJE ČASTNI OBČAN OBČINE RAZKRIŽJE je bilo podeljeno dr. BOŽIDARJU VOLJČU za nesebično, strokovno in vsestransko sodelovanje v projektu NAZDRAVJE ter aktivno pomoč pri prepoznavanju potrebe po stalnem zdravniku v Občini Razkrižje. Doc. dr. Božidar Voljč je vodil strokovni del projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih z akronimom NAZDRAVJE, kjer je raziskal potrebe starejših občanov manjših krajev. Ob strokovni raziskavi na območju Občine Razkrižje je prepoznal potrebo po stalnem družinskem zdravniku. Svoje ugotovitve je pomagal prenašati pristojnim, ki so o tem odločali.

Dr. Božidar Voljč, rojen 3. januarja 1939, dr. med., dr. znanosti, sedaj  upokojeni specialist družinske medicine, strokovni svetovalec pri Inštitutu Emonicum za aktivno in zdravo življenje, svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti za javno zdravstvo, zdravstveno gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, predsednik komisije za medicinsko etiko in sodelavec Inštituta Antona Trstenjaka.

Svojo poklicno pot zdravnika je začel pri dobrih šestindvajsetih letih v ambulanti v Dobrovniku, pozneje je bil direktor zdravstvenih domov Kočevje in Ribnica, ter nato še direktor Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Zelo pomembno funkcijo je opravljal tudi kot minister za zdravstvo v prvi vladi samostojne Slovenije.

Dr. Božidarja Voljča smo pobližje spoznali kot širitelja zdrave in aktivne starosti v eno in pol letnem projektnem sodelovanju z naslovom: “Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih” , s skrajšanim imenom NAZDRAVJE,  ki nagovarja neenakosti v zdravju, katere nastajajo ali se povečujejo zaradi razlik v socialno-ekonomskem statusu in zaradi neprilagojenosti sistema ter ljudi na daljše trajanje življenja.

Dr. Božidar Voljč  v zadnjem času sodeluje tudi pri največji organizaciji s področja starosti in staranja v Evropski uniji AGE platform Europe. Bil je povabljen tudi v eno od ekspertnih skupin, ki pripravljajo strateška izhodišča za starosti prijazno Evropo do leta 2020. Ob vseh nalogah pa je pomembna njegova vloga promotorja takšnih odnosov v družbi in med generacijami, zaradi katerih se bo lepo starati.

 

Slavnostni govornik je bil častni občan Občine Razkrižje, dr. Božidar Voljč.

Spregovorili so tudi predstavniki združenj: Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer ter v imenu prisotnih poslancev DZ RS, poslanec Franc Jurša. Na dogodku sta bila prisotna še poslanec mag. Aleksander Kavčič in poslanec Jožef Horvat.

Kot vsako leto, so tudi letos k trem obeležjem osamosvojitvene vojne v Občini Razkrižje, predstavniki treh združenj: Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer in predstavnik Občine Razkrižje, položili vence.

Po uradnem delu je sledilo druženje ob glasbi in pogostitev s tradicionalnim pasuljem. Članice Turistično narodopisnega društva Razkrižje pa so pekle razkriško kulinarično posebnost, razkriške mlince.

Na prireditvi smo prebrali verze  pesmi, ki najlepše opisujejo Slovenijo, njene ljudi in običaje in so se v srca ljudi zapisale kot pesmi o Sloveniji. Nekatere so postale celo neminljive, druge pa so, čeprav si tega ne zaslužijo, odšle v pozabo.