Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Razkrižje

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25. 2. 2021 je bil obravnavan osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Razkrižje ter sprejet sklep, da se Odlok daje 30-dnevno v javno obravnavo. Predlog Odloka je objavljen  tukaj – Javna-obravnava-koncesijski-akt-splet.pdf   ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Pravilnika sprejemamo pisno v Občinski upravi Občine Razkrižje ali  po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do torka, 30. 3. 2021