Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v Občini Razkrižje

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25. 2. 2021 je bil obravnavan osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v Občini Razkrižje ter  sprejet sklep, da se Odlok daje 30-dnevno v javno obravnavo, ki začne teči z dnem po sprejetju v prvi obravnavi.

Predlog Odloka je objavljen tukaj –   Predlog_odloka_koncesija_prva obravnava   ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Odloka sprejemamo pisno v upravi Občine Razkrižje ali preko elektronske pošte na obcinarazkrizje@siol.net do vključno torka, 27. 4. 2021.