Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje- javna obravnava

Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje–  javna obravnava

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 20.12.2019, je bila opravljena 1 . obravnava Odloka o  razglasitvi gozda s posebnim namenom v Občini Razkrižje ter sprejet sklep, da se predlog Odloka daje v 30-dnevno javno  obravnavo.

Odlok_gozd s posebnim namenom_predlog, Za javno obravnavo

Utemeljene pripombe na osnutek Odloka sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do četrtka 30. 1. 2020 do 10. ure.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 02 584 99 08