Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja Občine Razkrižje

  • ROB Dejan, predsednik,
  • RASPOR Antun, član,
  • FORTNER Ivanka, članica,
  • SMOLKOVIČ Janez, član.