OdboriNadzorni odbor Občine RazkrižjeGolenko Ivan, Veščica 9 c, 9246 Razkrižje  – predsednik

Baumgartner Natalija, Kopriva 1, 9246 Razkrižje – članica

Heric Jožefa, Razkrižje 17 c, 9246 Razkrižje – članica